Hoe stel ik correct een factuur op?

Indien een factuur niet correct is opgesteld, verzwakt dit uw positie om de geleverde goederen of diensten betaald te zien. Als uw debiteur weigert te betalen of niets van zich laat horen en u moet de factuur invorderen (bvb. via een online incassoplatform als factuurinnen.be of via een advocaat), dan doet u er goed aan om sterk te staan en het risico op afwijzing van uw vordering te voorkomen door goed opgestelde facturen te maken.

Hoe doet u dat? We zetten het voor u op een rij.

Alexander WynterHoe stel ik correct een factuur op?
lees meer

Mijn klanten betalen mijn facturen te traag!

Het is een oud zeer bij elke onderneming. Facturen worden traag betaald, u dient rappels te sturen, achter uw klanten aan te zitten, u hoort al te vaak de smoes dat de factuur niet werd ontvangen, enz…. Ondertussen dient u wel zelf in te staan voor de tijdige betalingen aan uw leveranciers, terwijl er op die manier een liquiditeitskloof ontstaat.

Hoe kan u er voor zorgen dat uw klanten wél op tijd betalen?

We zetten enkele tips op een rijtje.

Alexander WynterMijn klanten betalen mijn facturen te traag!
lees meer

Keuzerecht van schuldeisers administratieve procedure bevestigd door Hof van Cassatie.

Administratieve of gerechtelijke procedure

In een eerdere bijdrage bespraken we een arrest van 24 april 2017 van het Hof van Beroep te Gent, waarin werd beslist dat de administratieve inningsprocedure voor onbetwiste geldschulden (IOS) niet verplicht is en dat de schuldeiser die voor de klassieke gerechtelijke procedure kiest niet per se nutteloze kosten, dan wel foutief procesgedrag stelt. De schuldeiser heeft, aldus het Hof, recht op de toekenning van de gerechtskosten. (zie ook: A. Wynter, “Invorderen via rechtbank in plaats van via IOS is niet per se fout”, Juristenkrant, 24 mei 2017, 2 met verwijzing naar Gent 24 april 2017, AR 2016/AR/2008)

Het Hof van Cassatie bevestigt nu in haar arrest van 12 oktober 2017 (C.17.0129) die rechtspraak met identieke overwegingen, zoals aangehaald door het Hof van Beroep te Gent.

Steven MotmansKeuzerecht van schuldeisers administratieve procedure bevestigd door Hof van Cassatie.
lees meer